Glasstadt Zwiesel

Bauamt - Technischer Sachbearbeiter GIS (m/w/d)

Bei der Stadt Zwiesel (rund 9.500 Einwohner, staatlich anerkannter Luftkurort am Nationalpark Bayerischer Wald, gute Infrastruktur, hoher Wohn- und Freizeitwert in landschaftlich reizvoller Umgebung) ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle

Technische Sachbearbeitung,

Schwerpunkt GIS - Geographische Informationssysteme (m/w/d)

(Kennziffer: 10BA2019)

in Vollzeit und unbefristet zu besetzen.


Ihre Aufgabenschwerpunkte:  

Einführung eines zentralen GIS-Systems in Zusammenarbeit mit der IT-Abteilung und den Stadtwerken Zwiesel

Technische Datenbearbeitung, -management einschließlich Datenaufbereitung und -Qualifizierung

Erstellen thematischer Karten um räumliche Sachverhalte zu visualisieren und zu präsentieren

Aufbereitung von Fachdatenbeständen in den Fachbereichen einschließlich Unterstützung der Sachbearbeiter

Eine genaue Abgrenzung des Aufgabengebietes sowie eine organisatorische Aufgabenänderung behalten wir uns vor.


Wir erwarten:

Studium als Geoinformatiker, Vermessungsingenieur oder Ausbildung als Geomatiker oder eine vergleichbare Ausbildung

Fundierte Kenntnisse auf dem Gebiet des Tiefbaus

Sicherer Umgang mit den Vorschriften der VOB, VOL und HOAI

Kompetenz in der Anwendung der aktuellen Informations- und Kommunikationstechnologien, insbesondere gute Kenntnisse in MS-Office, GIS und CAD

Behördlicher Datenschutzbeauftragter (behDSB) – Bereitschaft zur Übernahme fachfremder Sonderaufgaben, sofern die erforderliche Fachkunde vorhanden ist. 

Kommunikations- und Teamfähigkeit

Selbständiges Arbeiten und möglichst mehrjährige Berufserfahrung

hohes Maß an Flexibilität, Belastbarkeit und Verantwortungsbereitschaft


Wir bieten:

Eine interessante, vielseitige, verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit 

Eine unbefristete Vollzeitstelle

Leistungsgerechte Bezahlung nach den tariflichen Bestimmungen entsprechend der Qualifikation und den persönlichen Voraussetzungen bis voraussichtlich EGr. 10 TVöD (Stellenbewertung nicht vorhanden, wird nach einem Jahr durchgeführt)

Alle im öffentlichen Dienst zustehenden Sozialleistungen

Familienfreundliche flexible Arbeitszeit im Rahmen einer Gleitzeitregelung


Falls wir Ihr Interesse geweckt haben, senden Sie bitte Ihre schriftliche Bewerbung mit vollständigen und aussagekräftigen Unterlagen und Mitteilung des nächstmöglichen Eintrittstermins bis Bewerbungsfristende 26.08.2019 an:

bevorzugt per E-Mail als PDF-Datei unter Angabe der Kennziffer an

bewerbung@zwiesel.de

oder Stadt Zwiesel, Personalverwaltung, Stadtplatz 27, 94227 Zwiesel.

Für telefonische Auskünfte steht Ihnen Herr Stadtbaumeister Stefan Mader unter Tel. + 49 (9922) 8405-140 gerne zur Verfügung.

Bitte verwenden Sie nur Kopien, da eine Rücksendung der Unterlagen nicht erfolgt.
Gerne schicken wir Ihnen Ihre Unterlagen zurück, wenn Sie uns einen adressierten und frankierten Rückumschlag beilegen. Ansonsten werden die Unterlagen sicher aufbewahrt und anschließend zuverlässig und datenschutzgerecht vernichtet. Die nach Art. 13 Abs. 1 und 2 DSGVO notwendigen Angaben finden Sie auf unserer Homepage unter: 

Schwerbehinderte Bewerber/innen werden bei im Wesentlichen gleicher Eignung bevorzugt. Bewerbungskosten werden nicht erstattet.

31.07.2019
1. Bürgermeister F.X. Steininger


---------------------------------------------


Město Zwiesel (okolo 9.500 obyvatel, státem uznávané vzdušné lázně při Národním parku Bavorský les, dobrá infrastruktura, vysoká kvalita bydlení a trávení volného času v krajinně s půvabným okolím) obsadí k nejbližšímu možnému termínu post

technického referenta,

těžiště GIS - geografické informační systémy (m/ž/d)


(index: 10BA2019)

na plný úvazek a dobu neurčitou.


Vaše stěžejní úkoly:  

zavedení centrálního systému GIS ve spolupráci s oddělením IT a technickými službami Zwiesel

technické zpracování a řízení dat včetně editace a posuzování údajů

zhotovování tématických map za účelem vizualizace a prezentace prostorových věcných obsahů 

zpracování stavu odborných dat  v odborných oblastech včetně podpory referentů

Přesné ohraničení pole působnosti, tak jako organizační změnu úkolů si vyhrazujeme.Co očekáváme:

studium geoinformatiky, zeměměřičský inženýr nebo vzdělání jako geograf-matematik, či podobné vzdělání

fundované vědomosti v oblasti inženýrských staveb

jisté zacházení s předpisy VOB, VOL a HOAI

znalost aplikování aktuálních informačních a komunikačních technologií, obzvlášť dobré znalosti MS-Office, GIS a CAD

úředení pověřenec ochrany údajů (behDSB) – ochota k převzetí oboru odlišných zvláštních úkolů, pokud existuje potřebná odborná znalost 

schopnost komunikace a práce v týmu

samostatně pracovat a pokud možno víceleté zkušenosti z povolání

vysoká míra flexibility, odolnosti a ochoty k převzetí zodpovědnosti


Co nabízíme:

zajímavou, mnohostrannou, zodpovědnou a rozmanitou činnost 

místo na plný úvazek na dobu neurčitou

kvalifikaci a osobním předpokladům odpovídající plat dle tarifních ustanovení až  předpokládaně do EGr. 10 TVöD (Ohodnocení postu chybí, bude provedeno po roce)

veškeré sociální dávky příslušné ve veřejných službách

pro rodinu příznivou flexibilní pracovní dobu v rámci regulí pružné pracovní doby


Pakliže jsme vzbudili Váš zájem, pošlete prosím Vaši písemnou žádost o pracovní místo s kompletními a výmluvnými podklady a sdělením nejbližšího možného termínu nástupu do termínu uzávěrky 26.08.2019:

přednostně emailem jako soubor PDF s údajem indexu na

bewerbung@zwiesel.de

nebo písemně na Stadt Zwiesel, Personalverwaltung, Stadtplatz 27, 94227 Zwiesel.


Pro telefonické dotazy je Vám rád k dispozici pan Stefan Mader, vedoucí stavebního odboru pod číslem tel. + 49 9922 8405-140.

Prosím používejte pouze kopie, jelikož podklady nebudou navráceny.
Rádi Vám Vaše podklady zašleme zpátky, pakliže nám přiložíte adresovanou a ofrankovanou obálku. V jiném případě budou podklady bezpečně uschovány a poté spolehlivě v souladu s ochranou osobních údajů zničeny. Údaje potřebné dle čl. 13 odst. 1 a 2 DSGVO naleznete na naší domovské stránce pod:
www.zwiesel.de/jobs/dsgvo


Těžce postižení uchazeči/ky budou při bytostně stejné způsobilosti upřednostněni. Náklady spojené s ucházením o místo nebudou hrazeny.


31.07.2019
starosta F.X. Steininger