Ambiciózní plány pro město Zwiesel

Starosta Steininger představuje poslanci Zemské sněmovny Maxu Gibisovi své plány rozvoje města


Zcela jasnou vizi, jak by mělo město Zwiesel vypadat během následujících deseti let, má starosta Franz Xaver Steiniger. O tom se mohl osobně přesvědčit člen Zemské sněmovny Max Gibis při své návštěvě Zwieselského šéfa radnice. Kromě probíhajících projektů a aktuálních témat představil Steininger poslanci bavorské sněmovny své plány a ideje pro dlouhodobý rozvoj města.

Na počátku rozhovoru starosta Steininger zmínil stavbu nové budovy požární zbrojnice ve Zwieselu a vylíčil poslanci aktuální situaci. „Výstavba požární budovy by se měla uskutečnit s použitím finančních prostředků čítajících dohromady okolo pěti miliónů eur. Buď na místě bývalé sklárny „Ambiente“ ve Frauenauské ulici, nebo v lokalitě průmyslové zóny Fürhaupten. Přitom potřebujeme celkem jedenáct parkovacích míst, jež budou dotovány Svobodným státem Bavorsko v celkové výši zhruba 0,93 miliónu eur“. Poslanec Zemského sněmu Max Gibis k tomu poznamenal, že paušální částky na podporu parkovacích míst komunálních hasičů byly teprve nedávno navýšeny o dvacet procent. „Díky těmto dotačním prostředkům Svobodného státu mohlo být financování požární budovy začleněno do dlouhodobého finančního rozpočtu města“, doplnil závěrem k tomuto tématu starosta Steininger.

Následně starosta poslanci představil svůj komplexní plán pro další rozvoj města. Ten by v příštích letech měl vést k citelnému rozmachu sklářské metropole Zwiesel. Po prvním kladném podnětu daném přeložením Zemského daňového úřadu z Mnichova se stovkami pracovních míst do Zwieselu, má být v průběhu tohoto přesunu také revitalizováno centrum města, zmínil starosta Steininger. „To může jít pouze společnou cestou, jestliže budou všichni občané, majitelé domů a investoři zajedno, potom můžeme v centru města uskutečnit velký projekt jako je třeba City Outlets po vzoru města Bad Münstereifeldu nebo tradiční shopping centra po vzoru Fürthu či Hanau“. Na detailnější dotaz Maxe Gibise vysvětlil Franz Xaver Steininger, že osoby kterých se to momentálně týká, po intenzivních počátečních pohovorech se vyslovili velmi jednotně a dokonce již zadali zakázku pro realizační studii k tomuto či obdobnému projektu. „Bude-li výsledek této studie pozitivní, najde se dostatek investorů“, je přesvědčen Steininger. „Potom bude už jenom na městě, aby vytvořilo stavební a logistické podmínky. Prvním krokem tímto směrem je například koupě význačné budovy 'Deutscher Rhein' na horním náměstí.“

Mimo plánů revitalizace středu města, u kterých starosta Steininger zdůraznil, že podnět musí přijít ze strany obyvatel a investorů, pokládá dále za velmi důležité odvětví turistiky a školství. „V oblasti turismus můžeme, po realizování čtyřhvězdičkového komplexu Zámeckého hotelu v Rabensteinu a chatového areálu „LandalGreenPark“ v lokalitě současného prázdninového parku „Arber“, počítat s navyšováním počtu noclehů o takřka padesát procent. To znamená zhruba 550 000 přenocování za rok. Toto je samo o sobě důležitým signálem pro rozvoj Zwieselu“, zdůraznil Steininger.

Oproti tomu na úseku školství vidí starosta další možnosti jen v dlouhodobějším řešení. „Potřebujeme jednotnou novou budovu společnou pro střední školu a reálné gymnázium. Jen tímto způsobem můžeme dostát finančním i demografickým výzvám.“ Poslanec Zemského sněmu Max Gibis označil plány Franze Xavera Steiningera jako ctižádostivé, avšak zcela uskutečnitelné. „Nyní je třeba počkat na zmiňovanou odbornou studii pro City Outlets“, konstatoval poslanec“, avšak pro pozitivní výsledek musí město, občané a investoři společně pracovat na konstruktivním vývoji obce a přitom využít ve svůj prospěch okolnosti jako jsou přeložení úřadů, prázdné stojící budovy v centru nebo možnost vytvoření centrálních příležitostí pro parkování.“

Zwiesel interaktiv