Glasstadt Zwiesel

Sklo a sklářská výroba je ve Zwieselu všudypřítomná

Sklo a Zwiesel patří neodlučitelně k sobě, což se projevuje nejen v četných sklářských dílnách, ateliérech, galeriích a firemních prodejnách. Široký prostor zaujímá rovněž mnoho dalších pozoruhodností nacházejících se ve Zwieselu na každém kroku, jež Vás přivedou k údivu.

Skleněná kaple

Poněkud stranou od středu města na Angerstraße zve k zastavení skleněná kaplička. Zdejší Sklářskou odbornou školou byla zhotovena ze 131 speciálních skleněných kachlových desek nesených kovovou konstrukcí. Skleněný zvon ve věžičce stejně jako skleněný kříž na ní završují toto fascinující dílo sklářského umění. Kaplička je významnou raritou Sklářské cesty (Glasstraße) a současně svědectvím Zwieselské tradice skla. V centru dění stojí v době zahájení Noci skla (Glasnacht).

Skleněná křížová cesta

„Jemné sklo a dobré dřevo – to je hrdost Zwieselu“ (Glas und Holz ist Zwiesels Stolz) – toto přísloví bylo v roce 2006 prostřednictvím spolku „Burschenverein Rabenstein e.V.“ obrazně realizováno unikátní „Skleněnou křížovou cestou“ na horu Hennenkobel. 14 zřízených stanovišť zkrášluje zhruba jeden kilometr dlouhou turistickou cestu. Každé stanoviště je individuálním uměleckým dílem ze speciálního skla, montovaného na žulových nebo rulových valounech chráněné dřevěnou stříškou.
Skleněné tabule vytvořil umělec Josef Hilgart kombinací technik pískování a rytectví. Tabule znázorňují těžké hodiny Ježíše Krista na „Cestě kříže“. Od běžných křížových cest se „Skleněná křížová cesta“ liší i souladem sklářského umění, rozjímání a přírody. Mimoto podává neobvyklým způsobem svědectví o identitě a stylu života regionu.

Zwieselská stezka skulptur

Stezka skulptur byla iniciována v roce 2003 agendou pracovní skupiny Umění a kultura města Zwiesel. Mezitím se stala atraktivní expozicí intenzivně podporující uměleckou a kulturní image města skla. Zwieselská cesta skulptur, rozprostírající se po celé městské oblasti, čítá toho času 65 děl zhotovených místními umělci ze skla, dřeva, žuly a jiných surovin, včetně umělecky koncipované studny. K jednotlivým skulpturám vedou žlutočervená značení po zemi ve formě otisků nohy zhotovené žákyněmi Zwieselského gymnázia. Pyramidou z křišťálového skla je Stezka skulptur propojena v prostoru městského parku se Sklářskou stezkou.