Glasstadt Zwiesel

Sklářští umělci a sklářské provozovny ve Zwieselu

Bavorský les a sklo patří neodlučitelně k sobě. Staletí stará tradice skla má ve Zwieselu dosud svou existenci – což je dokumentováno četnými provozy a sklářskými tvůrci, kteří zde zdomácněli.

I dnes hraje sklo ve všedním životě občanů Zwieselu podstatnou roli. O tom se můžete přesvědčit přímo na místě a zažít, jak se sklo vyrábí a zušlechťuje: